در راستان اجراي طرح سراسري ضيافت مهر، سفره هاي افطاري ويژه مددجويانتحت حمايت بهزيستي در سراسر استان کرمان برپا است.
به گزارش روابط عمومي سازمان بهزيستي استان کرمان ،از ابتداي ماه مبارک رمضان به همت خيرين ، نيکوکاران ، موسسات خيريه ، شرکتها و کارخانجات و دستگاههاي دولتي سراسر استان ، سفره هاي افطاري مهر رمضان ويژه مدد جويان بهزيستي بر پاست.
بر پايه اين خبر تا کنون و با گذشت شانزده روز از ماه مبارک رمضان فرزندان بي سرپرست مقيم مراکز شبه خانواده شهر هاي کرمان ، رفسنجان ، بردسير ، زرند ، بم ، سيرجان ، راور گروههاي مختلف معلولين در سراسر استان به همت خيرين و نيکو کاران ،ادارات دولتي، موسسات خيريه ، صاحبان صنايع و کارخانجات ، هيئت هاي مذهبي ، هيئت هاي ورزشي و … در قالب طرح مهر رمضان اطعام شده اند.
شايان ذکر است بر اساس گزارشات ارسالي تاييد شده تا کنون بيش از 5 هزار نفر از مدد جويان سازمان بهزيستي  در اين طرح شرکت کرده اند.