سفر وزیر اطلاعات به شهرستانهای ارزوئیه ، رابر و بافت

 

اهداء تابلو مشبک توسط معلولین انجمن آفتاب پویا به وزیر اطلاعات

سفر مشاور امور بانوان نهاد ریاست جمهوری به شهرستان کوهبنان