پرویز زارعی دبیر شورای جلب مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور در سفری یکروزه به کرمان با مدیرکل و مسئولین ستادی بهزیستی کرمان دیدار و گفتگو کرد .
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان زارعی دبیر شورای جلب مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور در جلسه ای که با حضور مدیرکل و مسئولین ستاد بهزیستی کرمان برگزار شد با بیان نکاتی درخصوص توسعه وگسترش انگیزه مشارکت مردم در حمایت از قشر نیازمند و جامعه هدف بهزیستی اظهار داشت: لازمه کار و توسعه مشارکتهای مردمی در بهزیستی اشراف کامل به جامعه هدف است چون نهایتاً همه تلاشها و اهداف معطوف به بهبود وضعیت جامعه هدف در همه ابعاد زندگی است.

 وی افزود : مسئولین سازمان باید اهداف و خدمات ارزنده بهزیستی را به بهترین نحو به جامعه معرفی نمایند تا آحاد افراد جامعه انگیزه و رغبت بیشتری در همراهی بهزیستی در مسیر خدمت رسانی داشته باشند.
 دبیر شورای جلب مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به گستردگی خدمات بهزیستی در همه ابعاد تخصصی و حمایتی افزود : باید با همفکری و با توجه به شرایط فرهنگی حاکم در هرجامعه و نیازهای جامعه هدف در هر استان برای بهرهمندی از کمکهای مردمی برنامه ریزی کرد .
در ادمه این جلسه صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان به تشریح تلاشهای انجام شده در مسیر جلب مشارکت مؤثر مردمی در ابعاد مختلف و همسو با نیازهای جامعه هدف در سطح استان کرمان پرداخت و گفت : در تلاشیم تا با اجرای برنامه های طراحی شده مسیر استفاده از فکر و ایده های افراد جامعه در بهتر زیستن  تک تک افراد علی الخصوص مددجویان بهزیستی بهره ببریم.
گفتنی است در این سفر یک روزه  دبیر شورای جلب مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور  به همراه مدیر کل و معاونین و مسئولین ستادی از چند مرکز تحت نظارت که در مسیر توان افزایی و حرفه آموزی به مددجویان و افراد تحت پوشش از جمله کارگاه تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی زنان سرپرست خانوار بهزیستی بازدید نمود و سپس با حضور در محل برگزاری بازارچه خیریه و نمایشگکاه توانمندیهای مددجویان بهزیستی به مناسبت دهه ولایت توسط بهزیستی کرمان برگزار شده بود ،از توانمندیهای توانیابان بهزیستی بازدید نمود.