مدیرکل بهزیستی استان کرمان از تشکیل سه تیم عملیات بحران ، پیشگیری و مداخله در بحران‌های روانی مردم شهرستان زرند خبرداد و افزود: انبار بهزیستی برای پشتیبانی زلزله احتمالی شهرستان زرند تجهیز می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان و به نقل از زرند،  عباس صادق‌زاده صبح امروز در ستاد بحران اداره بهزیستی این شهرستان، با اشاره به اینکه حوادثی از قبیل زلزله، سیل و غیره طبیعی است؛ اظهار داشت: مدیریت و مداخله در مسائل روحی و روانی یکی از وظایف بهزیستی در پیش از وقوع حادثه است که سبب کاهش ناآرامی در بین اقشار مختلف مردم در این شهرستان می‌شود.

وی با بیان اینکه  تقویت و حمایت روحی و روانی یکی از انتظارات مردم شهرستان زرند در شرایط کنونی است؛ گفت: مشاوران مردم را به آرامش دعوت کند و با تسلط بر خودشان مردم را از لحاظ روحی آرام کنند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان  برنامه‌ریزی برای مدیریت در پیش از حوادث غیرمترقبه را ضروری دانست و افزود: اقدامات برنامه‌ریزی شده در کاهش بحران و ایجاد فضای آرام در بین مردم تأثیرگذار است.

صادق‌زاده از تشکیل سه تیم عملیات بحران ، پیشگیری و مداخله در بحران‌های روانی مردم شهرستان زرند خبرداد و افزود: انبار بهزیستی برای پشتیبانی زلزله احتمالی شهرستان زرند تجهیز می‌شود.

وی از تشکیل پایگاه مدیریت در بحران اجتماعی و تشکیل اتاق فرماندهی در شهرستان زرند خبرداد و تصریح کرد: شهرستان‌های مجاور برای همکاری و مداخله در مسائل روحی و روانی در زرند مستقر شوند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان در این سفر نیز از مراکز و مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی بازدید کرد.