به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی معلولین مدیر کل بهزیستی استان کرمان به همراه معاون توانبخشی بهزیستی کرمان در میزگرد رادیویی که با حضور چند تن از معلولین کرمانی برگزار شد ،شرکت نمود .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، در این میزگرد دکتر عباسی مدیر کل و اعظم اسماعیلی معاون توانبخشی کرمان به سوالات معلولین حاضر در استودیو و تماسهای تلفنی دیگر معلولین پاسخ داد .
در این نشست معلولین با ارایه مشکلات و درخواستهای خود از قبیل مناسب سازی ،تأمین مسکن مددجویان و اشتغال ایشان از مدیر کل بهزیستی خواستار رسیدگی و پاسخگویی شدند که دکتر عباسی با ارایه توضیحات لازم و اقدامات صورت گرفته تاکنون در خصوص مسایل عنوان شده به درخواستها و پرسشهای ارایه شده پاسخ گفت. همچنین در این میز گرد رادیوی که از صدای مرکز کرمان پخش شد ،چند تن از مسئولین استانی مرتبط با موضوعات عنوان شده نیز با برقرای تماس تلفنی به بیان اقدامات خود در خصوص اجرای  طرحها و برنامه های عنوان شده، ویژه معلولین پرداختتند.
گفتنی است مدیر کل بهزیستی استان کرمان و تمامی معاونین بهزیستی کرمان  از ابتدای سال  تاکنون با شرکت در برنامه های مختلف رادیویی ،تلویزیونی و مصاحبه با جراید و مطبوعات محلی و سراسری سعی نمودند تا به سوالات و درخواستهای مددجویان بهزیستی پاسخ دهند .