مدیرکل بهزیستی استان کرمان از تشکیل شورای معاونین ویژه بهزیستی شهرستان بردسیر برای پیگیری مسائل در این شهرستان خبرداد و گفت: شهرستان بردسیر با توجه به موقعیت جغرافیایی و  ترانزیتی نیازمند یک ورود تخصصی‌تر است که در دستور برنامه‌های سال آینده قرار خواهد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، عباس صادق‌زاده در جلسه شورای اجتماعی شهرستان بردسیر که با حضور فرماندار و مدیران دستگاه های اجرایی این شهرستان برگزار شد با قدردانی از همرایی‌های فرمانداری این شهرستان در ایام سال با بهزیستی؛ اظهار داشت:  همدلی و همرایی در بین مدیران شهرستان بردسیر وجود دارد و امیدواریم از همدلی مدیران در شهرستان استفاده و نقش خود را به درستی ایفا کنیم .

وی از همه مدیرانی که با بهزیستی این شهرستان همکاری داشته‌اند قدردانی کرد و گفت:در سال آینده نیز باید حمایت‌ها و همکاری‌های سایر دستگاه‌های اجرایی در این شهرستان وجود داشته باشد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان از تشکیل شورای معاونین ویژه شهرستان بردسیر برای پیگیری مسائل در این شهرستان خبرداد و افزود: با توجه به شرایط جامعه کنونی که شاهد آن هستیم باید بپذیریم که ضعف در مدیریت بوده که برخی از مسائل به عنوان آسیب در جامعه خودنمایی می‌کند.

صادق‌زاده با اشاره به اینکه شهرستان بردسیر با توجه به موقعیت جغرافیایی و  ترانزیتی نیازمند یک ورود تخصصی‌تر است که در دستور کار سال آینده قرار خواهد گرفت؛ افزود: این نگاه نباید به یک دغدغه برای مردم تبدیل شود تا همه مردم از زندگی کردن  ناامید شوند.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط این شهرستان ضروری است که اعتبارات ویژه‌ای را برای بردسیر در نظر بگیریم خاطرنشان کرد: برخی از محدودیت‌هایی که در سطح استان وجود دارد؛ برای شهرستان بردسیر این محدودیت‌ها برداشته می‌شود تا خدمات کیفی‌تر انجام شود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه در سیاست‌های سازمان بهزیستی  بر توانمندسازی تاکید شده است؛ افزود: توانمندسازی افراد خدمت بزرگی است که به طور قطع توانمندشدن جامعه را در پی خواهد داشت.

صادق‌زاده با اشاره به درمان موثر معتادان افزود: کمپ‌های ماده 16 اعتیاد تاکنون با مدیریت شورای هماهنگی مواد مخدر و علوم پزشکی انجام می‌شد که از سال 96 این کمپ‌ها با مدیریت سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنند.               

وی تصریح کرد: باید مسیری را که بتواند سلامت اجتماعی را بیشتر فراهم کند و دغدغه‌های عمومی را کمتر کند و در کنار آن شرایط زیستن با دغدغه کمتر را برای مردم فراهم کند را بپماییم.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه واژه آسیب‌های اجتماعی بسیار زیاد در گفتمان ما جاری است اگر چه نسبت به آن از نظر تخصصی و فنی ایراد وارد است خاطرنشان کرد: آسیب اجتماعی مرحله آخر رفتارها و مسائل اجتماعی است که باید استراتژی و راهکار برای آن‌ها ارائه شود و گاهی آسیب ها به مساله اجتماعی تبدیل نمی شود بنابراین این آسیب ها مورد کم توجهی قرار گرفته و از فرآیند برنامه ریزی به دور می مانند.

صادق‌زاده با بیان ایمکه همانند اتفاقات عادی  روزمره نمی‌توانیم با مسائل اجتماعی رفتار کنیم بیان کرد: در مسائل اجتماعی باید راهکار منطقی  و کارشناسی شده‌ای را ارائه کنیم.

مجید نجف پور فرماندار بردسیر نیز در این نشست با قدردانی از بهزیستی شهرستان برای تلاش در رفع و کنترل آسیب های اجتماعی اظهار داشت: علیرغم نزدیکی این شهرستان به مرکز استان اما محرومیت ها و آسیب های اجتماعی این شهرستان متنوع ومتعدد است که باید از بهزیستی این شهرستان حمایت بیشتری انجام شود.

انتهای پیام/