شورای مشورتی بانوان بهزیستی با هدف فراهم کردن زمینه های مشارکت زنان در عرصه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی و مدیریتی سازمان تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی کرمان دراین شورا که با حضور نمایندگان بانوان ادارات بهزیستی شهرستانها برگزار شد، مدیرکل بهزیستی با تاکید بر نقش مهم و اساسی زن در جامعه گفت : همانگونه که زن درخانواده مدیریت را برعهده دارد به تبع آن یکی از عناصر مهم و مؤثر در هدایت جامعه نیز بشمار می آید.

صادق زاده افزود: درجوامعی که نقش زنان کم رنگ می باشد با جامعه خشک و بی روح مواجه ایم که این تجربه به معنای استفاده ابزاری از زن نیز محسوب نمی شود بلکه زنان باید با نگاه تخصصی ، تربیتی و اجتماعی که متوجه آنان است ، درجامعه مورد احترام و تکریم قرار گیرند.
وی تشکیل شورای مشورتی بانوان در بهزیستی را اقدامی موثر برای برنامه ریزی و عملیاتی نمودن برنامه های تخصصی و تأثیر گذار در حوزه زنان دانست و اظهار داشت : دراین شورای مشورتی باید علاوه بر بانوان کارمند در بهزیستی برای زنان و جامعه هدف نیز برنامه ریزی شود تا نقش مهم این افراد درجامعه معرفی گردد.
صادق زاده باتوجه به نقشی که زنان شاغل در تربیت و جهت دهی سازمانها دارند نیز خاطر نشان کرد . حضور زنان در یک سازمان با توجه به لطافتی که پروردگار در وجودشان نهاده است موجب انعطاف پذیری در یک مجموعه و اعتلای فکری یک سازمان می شوند.
وی از اعضای شورای مشورتی بانوان بهزیستی خواست تا با تشکیل کمیته های تخصصی و تعیین اهداف متخصص برنامه های ویژه بانوان مجموعه بهزیستی را در راستای اعتلای جامعه عملیاتی نماید.
گفتنی است در اولین جلسه شورای مشورتی بهزیستی پس از بحث و بررسی با حضور اعضا چهار کمیته آموزش و پژوهش ، نیاز سنجی و پیشنهادات ایجاد همدلی و نشاط و تقویت نقشهای سازمانی تشکیل شد.