برنامه ورزش صبحگاهی با حضور انبوه ورزشکاران کرمانی و پرسنل بهزیستی همزمان با روز مقاومت اسلامی در محوطه باز ستاد مرکزی اداره کل بهزیستی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین برنامه ورزشی مفرح که به همت انجمن صبح و ورزش ، هیئت ورزشهای همگانی و اداره کل بهزیستی برگزار شد جمع کثیری از ورزشکاران و ورزش دوستان کرمانی به همراه پرسنل بهزیستی به اجرای حرکات سبک ورزشی پرداختند. برپایه این خبر ، اجرای حرکات نمایشی ورزش زورخانه ای همراه با نوای ضرب مرشد و اهداء جوایز از سوی بهزیستی به تعدادی از شرکت کنندگان از دیگر برنامه های این مراسم بود.
شایان ذکر است : درابتدای برنامه ورزش صبحگاهی ، حجت آبادی رئیس اداره حراست اداره کل بهزیستی استان کرمان ضمن خوش آمدگویی به ورزشکاران و ورزش دوستان کرمانی به تشریح گوشه ای از موفقیتهای ورزش مددجویان تحت حمایت و پرسنل بهزیستی پرداخت