تاریخ 1/6/97 خانم سمیه اقتدارنژاد از کارکنان بهزیستی شهرستان جیرفت، طبق برنامه زمانبندی شده به قله دماوند از جبهه شمال شرقی صعود کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از جیرفت کوه دماوند در 75 کیلومتری جنوب غربی شهر آمل و در جاده توریستی هراز قرار دارد. مسیر دسترسی به جبهه شمال شرقی دماوند از شهر تهران به سمت آمل و در روستای ناندل(ارتفاع 2700 متر) می باشد) که برنامه صعود از صبح سه شنبه آغاز وپس از عبور از گوسفندسرای گردنه سر، کوهپیمایی 8 ساعته به سمت پناهگاه تخت فریدون( ارتفاع 4388 متر) آغاز شد.

روز چهارشنبه به ریکاوری، هم هوایی تا ارتفاع 4700 متر و انجام تمرینات آمادگی صعود اختصاص داده شد.  برنامه نهایی صعود به قله ، پنجشنبه ساعت 3 صبح اغاز و 14:45تیم موفق به صعودقله دماوند شد.