ضیافت افطاری مددجویان با حضور فرماندار ، رئیس بهزیستی ، رئیس دادگستری و جمعی از مدیران شهرستان منوجان در مرکز بهبودی اقامتی میان مدت امید رهایی برگزار شد.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان منوجان ، مدیران شهرستان با حضور در مرکز اقامتی میان مدت ضمن بازدید از مرکز  در جریان مسائل و مشکلات قرار گرفته و تصمیماتی برای حل مشکلات اتخاذ شد.
در این بازدید مرتضی نمدادی رئیس بهزیستی منوجان در سخنانی به تشریح فعالیتهای مرکز پرداخت وگفت : درمان ، بازتوانی و بهبودی از فعالیتهای مرکز اقامتی میان مدت می باشد که رویکرد اصلی این مراکز بر مشارکت گروههایی از معتادان بهبود یافته قرار گرفته است.
وی ارائه خدمات توسط معتادان بهبود یافته را از دیگر فعالیتهای مرکز ذکر کرد و گفت برگزاری جلسات مشاوره گروهی ، خانوادگی ، پرداخت یارانه درمان ، پرداخت وام های اشتغال زایی از دیگر خدمات بهزیستی به معتادین بهبود یافته می شود.