شهربانو مهدی پور-رابر ضیافت افطاری تعدادی از مددجویان رابر به همت خیرین این شهرستان برگزار شد.
به گزارش روابط  بهزیستی استان کرمان ، شهربانو مهدی پور رئیس اداره بهزیستی رابر گفت : این اقدام خداپسندانه به همت تعدادی از خیرین ویژه مددجویان بهزیستی برگزار شد.
وی افزود : به منظور بهره مندی مددجویان از حمایت های خیرین ، نشست های مختلفی با خیرین و نیکوکاران برگزار شد تا از این طریق برای کمک به جامعه هدف بهزیستی مشارکتهای مردمی را به همکاری با بهزیستی دعوت نمائیم.