در هجدمین روز از ماه مبارک رمضان مدیر کل ،معاون مشارکتهای مردمی ،مدیر بهزیستی شهرستان کرمان و کارشناسان با حضور در خانه کودکان و نوجوانان ،با کارکنان و فرزندان این مرکز دیدار و گفتگو نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان :صادق زاده با بیان اینکه امروز فرزندانی هستند که به هر دلیلی از خانه و خانواده خود دور مانده اند گفت :این فرزندان برای حضور موفق در جامعه نیازمند محبت و کمکهای ما در جهت آموزش ،رشدو تربیت صحیح می باشند.

لازم به ذکر است خانه کودکان و نوجوانان پردیس مهر وظیفه مراقبت و پرورش قریب 20 فرزند پسر سن 7 تا 12ساله را برعهده دارد.