ضیافت افطار جمعی از معلولین تحت حمایت بهزیستی شهرستان کرمان در محل هتل جهانگردی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین برنامه که در راستای اجرای طرح ضیافت مهر رمضان توسط یکی از خیرین کرمانی و با حضور دکتر عباسی مدیرکل و حدادیان معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی برگزارشد ، جمعی از معلولین تحت حمایت بهزیستی شهرستان کرمان در فضایی معنوی و صمیمی و پس از اقامه نماز جماعت روزه خود را افطار کردند.