مدیر کل و اعضاء شورای معاونین بهزیستی استان کرمان و معاون فرهنگی -اجتماعی شهرداری کرمان به همراه جمعی از مدیران خیریه ها و مراکز غیر دولتی بعد از بازدید از مرکز کرمانیان با حضور در مرکز آشیانه علی (ع) و شرکت در جلسه هم اندیشی ، روزه خود را در جمع فرزندان مراکز افطار نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در جلسه هم اندیشی که با حضور جمعی از مدیران مراکز تحت نظارت بهزیستی برگزار شد ، مدیران به بیان چالش ها و مشکلات پیش رو و نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

عباس صادق زاده در این جلسه پس از تشریح مهمترین برنامه های بهزیستی در حمایت از گروه های تحت حمایت و مراکز تحت نظارت اظهار داشت : مراکز غیردولتی به ویژه مراکز خیریه ای بهترین همکار برای بهزیستی می باشند که برای رفع مشکلات و چالش های کاری باید مراکز به صورت کارشناسی شده راهکارهای پیشنهادی خود را در قالب برنامه عملیاتی به بهزیستی ارائه کنند.

در پایان این مراسم توسط مدیر کل بهزیستی  از مسئولین مراکز کرمانیان و آشیانه علی ( ع) تقدیر شد .