با حضور  جمعی از مسئولان طرح توزیع غذای گرم در مهدهای کودگ روستایی و حاشیه شهرستان کرمان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، محمود منصوری مدیر بهزیستی شهرستان کرمان در حاشیه آغاز به کار این طرح  با تأکید براهمیت تغذیه در رشد جسمی و ذهنی کودکان  اظهار داشت:  هزینه‌های این طرح از سوی سازمان تأمین می‌شود.

وی افزود: برای بهبود وضع تغذیه کودکان چهار عامل اساسی شامل درآمد، دسترسی به غذا، فرهنگ و سواد تغذیه‌ای و دسترسی به خدمات بهداشتی و کنترل بیماری‌ها موثر است.

مدیر بهزیستی شهرستان کرمان از اجرای این طرح برای یک هزار و 586 نفر کودک با اعتبار بیش از یک میلیارد ریال  در مهدهای روستایی و حاشیه شهر کرمان خبرداد و گفت: در روستاهای شهر کرمان 31 مهد و در حاشیه شهر 6 مهدکودک وجود دارد که از این طرح استفاده می‌کنند.

منصوری هدف اجرای این طرح را رفع مشکلات سوء تغذیه‌ای به ویژه در کودکان روستائی عنوان و خاطرنشان کرد: قبل شروع و در پایان طرح، قد و وزن کودکان اندازه‌گیری می‌شود و نسبت به ابتدای سال ارزیابی و مقایسه‌ای انجام می‌گیرد، تا میزان رشد کودکان و رفع سوء تغذیه آنان بر اثر اجرای این طرح مشخص شود.

 

انتهای پیام/