رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه  طرح مدیریت آسیب‌های اجتماعی در استان کرمان به عنوان پایلوت در سطح کشور شروع و در حال اجرا است؛ گفت: کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماع نگاه اجتماع مدار می‌خواهد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان، انوشیروان محسنی بندپی در نشست شورای اجتماعی در شهرستان بردسیر با اشاره به اینکه تغییر جوامع و سبک زندگی شاهد آسیب‌های اجتماعی در جوامع هستیم اظهار داشت: استان کرمان استان پهناوری است و از  30 شهرستان کم برخودارثبت شده  در وزارت کشور و مرکز آمار حدود هشت شهرستان آن مربوط به استان کرمان بوده که دلیلی بر ضرورت انجام اقدامات اثربخش است.

وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی در این دولت رویکرد پیشگیری از بروز و شیوع آسیب های اجتماعی را دنبال می کند تصریح کرد: خوشبختانه در بهزیستی استان کرمان این اقدامات به شکل برنامه ریزی عملیاتی در دست اقدام است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سلامت روان با درمان یک ساله جواب نمی دهد و فرایندی است زمان بربا خدمات مستمر ، علمی و طولانی مدت ، گفت: 47 درصد از طلاق ها در پنج ساله نخست زندگی رخ می دهد که آمار نشانگر این است که  خانواده ها نیازمند فراگیری مهارت های زندگی هستند.

محسنی بند پی با اشاره به شناسایی 500 محله پرخطر در سطح کشور افزود:  48 محله آن مربوط به استان کرمان است که  برای این محله ها یک بسته بسیار پیشرفته پیشگیری برنامه ریزی وارائه شده است، تا همکاران در حوزه اورژانس اجتماعی مداخلات به هنگامی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه آمادگی اتمام ساختمان مرکز توابخشی شهرستان بردسیر را داریم گفت:  در حوزه مشاوره و مداخلات پیشگرانه نیزآماده همکاری برای ارائه بهتر خدمات در این شهرستان هستیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه  طرح مدیریت آسیب های اجتماعی در استان کرمان به عنوان پایلوت در سطح کشور شروع شده است و شهرستان بردسیر به سرجمع شهرستان اضافه می شود تا کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی را شاهد باشیم تصریح کرد: کنترل و کاهش آسیب های اجتماع نگاه اجتماع مدار می خواهد.

انتهای پیام/