مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: طرح مدیریت راهبردی کنترل آسیب های اجتماعی به صورت محله محور بر پایه مشارکت مردم تدوین شده و مقدمات اجرای آن در دست انجام است.
عباس صادق زاده روز یکشنبه در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی استان کرمان افزود: این طرح با نگاه کشوری تدوین شده و در صورت فراهم شدن مقدمات اجرا به عنوان پایلوت در شهر کرمان اجرایی خواهد شد.

وی گفت: بر پایه این طرح شهر کرمان به محله هایی که دارای اتصال فرهنگی با یکدیگر هستند تقسیم شده و ضمن شناسایی آسیب های غالب در این محلات، دارایی های انسانی موثر در رفع آسیب های اجتماعی و ارتقای دانش اجتماعی نیز شناسایی می شود.
وی گفت: در چارچوب این طرح از همکاری پزشکان، روانشناسان، روحانیون، قضات، خبرنگاران و سایر اقشار اجتماعی فعال برای حل مشکلات و آسیب های اجتماعی هر محله استفاده می شود.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان تصریح کرد: دولت نیز از دارایی های انسانی هر محله با اقداماتی از جمله آموزش، تامین مکان مناسب و راهنمایی درباره روش های صحیح برخورد با آسیب های اجتماعی حمایت می کند.
وی محوریت اجرای این طرح را بر عهده بهزیستی دانست و گفت: در این طرح از ظرفیت های سازمان هایی از جمله شهرداری، نیروی انتظامی و دادگستری نیز استفاده می شود.
وی تاکید کرد: در این طرح تلاش می شود دانش و آگاهی اجتماعی افراد بیشتر شده و گام های بلندتر و مثبت تری به منظور کنترل آسیب های اجتماعی بویژه آسیب های نوپدید برداشته شود.
صادق زاده جلب مشارکت عمومی در هر محله برای کنترل و مدیریت آسیب های اجتماعی را از ویژگی های بارز این طرح برشمرد و گفت: برخورد علمی و کارشناسی شده با مسایل موجب می شود تا در کنترل آسیب های اجتماعی به موفقیت دست یابیم.
وی استفاده از تجربیات سایر کشورها در مدیریت آسیب های نوپدید را اقدامی موثر ذکر کرد و افزود: با استفاده از تجربیات سایر کشورها در مدیریت آسیب های اجتماعی می توان نگاه علمی به مسایل را افزایش داد.