دکتر محسنی بند پی معاون وزیرو رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه سفر خود به کرمان به منظور بررسی مسایل اجتماعی به شهرستان زرند سفر کرد و در نشستی که با حضور نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی ،فرماندار و مسئولین شهرستان زرند برگزار شد ،شرکت نمود.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ،در این نشست دکتر امیری نماینده مردم شهرستان های زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی گفت :با توجه به اینکه زرند، شهرستانی صنعتی و کارگری است و معمولا طبیعت اینگونه شهرستان‌ها ممکن است همراه با رشد آسیب‌های اجتماعی باشد ،نیاز به توجه بیشتر در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارد.
وی کنترل آسیبهای اجتماعی به دنبال شیوع اعتیاد را از جمله مواردی عنوان کرد که باید نسبت به آن از سوی مسئولین بهزیستی توجه بیشتری شود.
در این نشست خنجری فرماندار شهرستان زرند نیز پیگیری مسایل توانمند سازی و اشتغال مددجویان و معلولین بهزیستی ،حل مشکل مسکن مددجویان ،اختصاص اعتبار جهت درمان معلولین و برنامه ریزی برای کنترل آسیبهای اجتماعی در شهرستان زرند را از مهمترین برنامه هایی دانست که باید در شهرستان زرند مورد پیگیری قرار گیرد.