طلاب و مبلغین دینی در ایام دهه کرامت از مراکز نگهداری بهزیستی کرمان بازدید نموده و با حضور در منازل مددجویان با آنان دیدار  و گفت و گو نمودند

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان کرمان طلاب و مبلغین دینی با حضور در شیرخوارگاه مادر و مرکز معلولین فیاض بخش از بخشهای مختلف این مراکز بازدید نموده و در جریان نحوه خدمت رسانی به کودکان و معلولین قرار گرفتند

در بازدید انجام شده طلاب دینی ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه همکاری بعنوان سفیران مهربانی پیام رسان خدمات بهزیستی به جامعه می باشند و برای آگاهسازی و مشارکت مردم در خدمت به اقشار نیازمند ومعلول داوطلبانه خدمت می نمایند