دفتر حقوقی مجموعه بهزیستی ، دارای توان پیشگیری سطوح یک ، دو و سه در حوزه های مختلف حقوقی ، دعاوی و قضائی بهزیستی است .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان با حضور عباس بلندی  قائم مقام مدیر کل و مهدی نخعی معاون پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل بهزیستی استان کرمان مسئولیت دفتر حقوقی بهزیستی کرمان به طوبی سلاجقه کارشناس حقوقی این دفتر واگذار شد .

بلندی قائم مقام مدیر کل ضمن تقدیر از تلاش های کیان زندی در طول مدت تصدی مسئولیت این دفتر گفت : روند پیشرفت و به ثمر نشستن فعالیت های حقوقی به لحاظ ماهیت کار پرهزینه و زمان بر می باشد که باید با دقت خاصی پیگیری شوند .

وی با اشاره به اینکه دفتر حقوقی در هر مجموعه به ویژه در بهزیستی که دارای سطوح سه گانه پیشگیری است خاطر نشان کرد : باید تلاش شود مسائل و دعاوی حقوقی به مراحل سخت و پیچیده نرسد و در همان مراحل اولیه از وقوع مشکلات حقوقی جلوگیری شود و این نشان دهنده جایگاه مهم دفتر حقوقی در هر مجموعه ای است .

در ادامه معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان کرمان با تقدیر از خدمات کیان زندی گفت : امیدواریم با مسئول جدید این دفتر و با توجه به تجارب ارزشمند ایشان در این حوزه شاهد تحولات و اقدامات  نو و جدید در مسیر پیشرفت اهداف سازما باشیم .

در پایان با اهداء لوح سپاس از خدمات کیان زندی تقدیر و طوبی سلاجقه به عنوان مسئول دفتر حقوقی معرفی شد.