جلسه مناسب سازی با حضور صادق زاده مدیر کل بهزیستی معاون عمرانی استانداری ،  مدیر کل دفتر فنی استانداری و مدیران دستگاهای عضو ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان کرمان  و انجمن های معلولین و جانبازان در محل سالن اجتماعات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان ضمن تبریک تصویب لایحه حمایت از جامعه  معلولان گفت :. با تصویب لایحه جدید حمایت از حقوق معلولین تمامی سازمان ها مکلف به اجرای تکالیف قانونی خود می باشند.

عباس صادق زاده با تاکید بر رعایت حقوق افراد جامعه به ویژه معلولین  اظهار داشت : با توجه به افتخارات و حضور معلولین در میادین ورزشی و علمی باید شرایط حضور پررنگ تر این افراد در جامعه با مناسب سازی اماکن برای حمایت از حقوق معلولین در دستور کار قرار گیرد .

در این جلسه شهرداری ،برنامه و بودجه و انجمن معلولین و جانبازان گزارش کار از اقدامات ارائه نمودند.