مدیر کل بهزیستی استان کرمان با معاون و کارکنان حوزه امور اجتماعی دیدار و گفت و گو کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم سازمان بهزیستی توانمندسازی افراد تحت حمایت می باشد گفت : با حمایت های فرهنگی و اجتماعی می توان رویکرد توانمندسازی مددجویان را دنبال کنیم .

عباس صادق زاده  با تاکید بر مشارکت زنان و مددجویان تحت پوشش در تصمیم گیریها و سرنوشت خود اظهار داشت : مددکاران اجتماعی باید یا استفاده از رسالت حرفه ای خود علاوه بر پیشگیری از آسیب های اجتماعی آگاهی افراد را در مواجهه با مشکلات بالاببرند .

وی با تاکید بر هدف گذاری دفاتر حوزه امور اجتماعی خاطرنشان کرد : هر دفتری باید نسبت به حیطه کاری خودش یک هدف را دنبال کند و همچنین با افکار نو و خلاقانه راه های استقلال افراد تحت حمایت را گسترش دهیم .

محمود منصوری معاون امور اجتماعی بهزیستی استان ضمن ارائه عملکرد حوزه امور اجتماعی در شاخه های مختلف عنوان کرد : حدود 300 نفر از افراد تحت پوشش بهزیستی  در راستای توانمند سازی از چرخه حمایت خارج و نوبت به افراد پشت نوبت می رسد .

ایشان بیان کرد : مهدکودک های استان 8درصد افزایش داشته و همچنین  در مراکز نگهداری کودکان بد سرپرست  200کودک با ارزیابی شرایط به خانواده ها برگردانده شدو فعالیت های اورژانس اجتماعی 50 درصد در شهرستان ها گسترش پیدا کرده است .