رئیس و کارشناسان حوزه کودک بهزیستی شهرستان کرمان از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در بلوار جمهوری استان کرمان بازدید کردند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان علیرضا احمدی پور رئیس بهزیستی شهرستان کرمان بابیان اینکه کانون پرورش فکری یک تحول بنیادین در حوزه آموزش و پرورش می باشد عنوان کرد :عضویت کودکان و نوجوانان در کانون پرورش فکری باعث شکوفایی فکرو ذهن کودکان می شود .

علیرضا احمدی پور با اظهار امیدواری از تعامل و همکاری بهزیستی و کانون پرورش فکری گفت :اجرای برنامه های مشترک به منظور افزایش مهارت و دانش زندگی برای کودکان و نوجوانان بسیار مفید می باشد .

در ادامه مربی کانون با کودکان نحوه بازی دسته جمعی را توضیح و در محوطه با هم بازی کردند و همچنین با کمک مربی در قسمت سفالگری به ساخت شکل لاک پشت پرداختند .