در پی بستری شدن یکی از فرزندان شبه خانواده ( امداد بگیر ) که دچار بیماری صعب العلاج سرطان خون شده است در بیمارستان شهید باهنر شهر کرمان ، مدیرکل بهزیستی با حضور دراین بیمارستان از ایشان عیادت کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،  درجریان این دیدار و عیادت که معاون امور اجتماعی بهزیستی نیز حضور داشت ، دکتر عباسی ضمن احوالپرسی و گفتگو با این فرزند شبه خانواده و آرزوی سلامتی برای وی ، روند درمان و اقدامات صورت گرفته برای بهبودی ایشان را مورد بررسی قرار داد.