به مناسبت هفته پژوهش نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری سال 96 به مدت سه روز با حضور مدیر بهزیستی شهرستان کرمان ، رئیس دانشگاه باهنر ،رئیس دانشگاه چمران و رئیس دانشگاه علمی کاربردی در محل دانشگاه شهید باهنر کرمان افتتاح شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان علیرضا احمدی پور مدیر بهزیستی شهرستان کرمان پژوهش را یکی از اساسی ترین نیازهای پیشرفت و توسعه هر جامعه ای دانست و گفت : حجم وسیع پژوهش های علمی در کشورهای توسعه یافته صنعتی گویای این واقعیت می باشد .

 غرفه پژوهشی بهزیستی استان کرمان با منابع غنی علمی و آموزشی و مجهز به فناوری روز، مورد بازدید و استقبال اساتید و دانشجویان قرار گرفت .