عباس صادق زاده مدیرکل اداره بهزیستی استان کرمان آموزش در مدارس و خانواده را در مواجه با مسائل کودکان و نوجوانان به خصوص در مرحله دوره بلوغ کم دانست و گفت: اگر در این زمینه استانداردی را تعریف کنیم فاصله دانش و آگاهی پدر و مادر و مربیان در مورد سن بلوغ به نسبت استاندارد تعریف شده ، پایین تر است که باید این خلا را برنامه ریزی و پر کنیم . 

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، عباس صادق زاده درجمع مشاورین غیردولتی و کارشناسان دفتر مشاوره و پیشگیری از آسیب های اجتماعی سراسر کشور اظهار داشت: سازمان بهزیستی باید نقش جدی تری در زمینه ی آموزش در رابطه با مسائل اجتماعی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه خانواده ها و جامعه نسبت به مسائل اجتماعی  آن آگاهی را که لازم است داشته باشند ، ندارند گفت: ماموریت و مسئولیت اصلی ما این است که در حوزه مسائل اجتماعی بیشتر وارد شده و آموزش های لازم را ارائه دهیم.

صادق زاده با بیان اینکه کودکان و نوجوانان در طول سن و در مسیر رشد کمتر در معرض آموزش های ضروری قرار می گیرند اظهار داشت : وقتی فرزندان وارد مرحله نوجوانی می شوند به دلیل عدم فراگیری آموزش های لازم و نداشتن آگاهی توان مدیریت خود را در این شرایط سنی ندارند و لذا در معرض انواع آسیب های قرار می گیرند که این دوره زنگ هشداری برای خانواده و جامعه می باشد تا آموزش های لازم را برای  سنین کودکی و نوجوانی برنامه ریزی و طراحی شود.

وی در ادامه آموزش در مدارس و خانواده را در مواجه با مسائل کودکان و نوجوانان به خصوص در مرحله دوره بلوغ کم دانست و گفت: اگر در این زمینه استانداردی را تعریف کنیم فاصله دانش و آگاهی پدر و مادر و مربیان در مورد سن بلوغ به نسبت استاندارد تعریف شده ، پایین تر است که باید این خلا را برنامه ریزی و پر کنیم . 

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه دوران بلوغ دوران حساسی است گفت: در این دوران کودک نه شرایط کودکی را می پذیرد و نه شرایط پذیرش دوره نوجوانی را دارد و با قرار گرفتن در این شرایط بحرانی ، طبیعی است اگر راهنمایی آگاه و با دانش نداشته باشد دچار سردر گمی و در نهایت انحراف می شود.

صادق زاده ارتقاء سطح دانش و آگاهی خانواده و مربیان محیط های آموزشی را  لازم دانست و گفت: امیدوارم برگزاری این دوره و نظایر آن بتواند در ساماندهی مسائل اجتماعی اثرات خوبی  داشته و  یک مسیر و نگاه تازه تری را برای  سازمان بهزیستی به عنوان مسئول مسائل اجتماعی کشور ترسیم و سازمان را در مدیریت این مسائل توانمندتر کند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت چابک سازی برنامه های سازمانی با افکار و ایده های نو  تصریح کرد : برای پراختن به مسائل اجتماعی باید آگاهسازی و آموزش ها را متناسب با نیاز به لایه های مختلف جامعه گسترش داد