رئیس  روابط عمومی بهزیستی کرمان  به همراه کارشناس روابط عمومی  در جلسه با کارکنان مراکز دولتی و غیر دولتی بهزیستی زرند به تشریح ضرورت توسعه و گسترش اطلاع رسانی و آگاهسازی در زمینه های به زیستن پرداخت .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان افسانه قاضی زاده رئیس اداره روابط عمومی بهزیستی کرمان با بیان اینکه علیرغم همه تلاش ها و اقدامات ارزشمندی که داریم اما در مستند سازی و نوشتن درس آموخته ها ضعیف و کم حوصله ایم گفت : باید ارتباطات بین مراکز با مردم را جدی بگیریم و از ظرفیت های موجود برای توسعه اطلاع رسانی و آگاهسازی استفاده کنیم.

علی ابراهیمی معاون بهزیستی شهرستان زرند نیز با اشاره به فعالیت بیش از  60  مرکز در زمینه های پیشگیری از اعتیاد، توانبخشی ، آموزش کودکان خردسال و پذیرش و مراقبت فرزندان در زرند گفت : با توجه به اهمیت اطلاع رسانی و آگاهسازی از این ظرفیت برای بومی سازی و بازنگری فرآیند روابط عمومی استفاده می شود.