هشتاد نفر از فرزندان شبه خانواده و معلولین تحت حمایت بهزیستی و بنیاد خیریه سپهر بم با هدف بهره مندی از جاذبه های تفریحی و گردشگری استان مازندران در خزر آباد اردو  زدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در این برنامه اردویی یک هفته ای که با همکاری دفتر تربیت بدنی و فوق برنامه سازمان بهزیستی کشور ، بهزیستی استان کرمان و موسسه خیریه سپهر بم برگزار شد ، هشتاد نفر از فرزندان مقیم مراکز شبه خانواده سپهر و معلولین تحت حمایت با اسکان در مجتمع فرهنگی – تفریحی خزر آباد ساری از جاذبه های گردشگری و تفریحی مازندران استفاده کردند. برپایه این خبر ، شرکت در برنامه های فرهنگی ، تربیتی و انجام مسابقات ورزشی پیش بینی شده از دیگر برنامه های این اردو بود که در پایان به فعالان در برنامه ها جوایزی اهداء شد.