به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان : این دوره از مسابقات که از تاریخ 11تا 15 شهریور ماه سالجاری در محل اردوگاه شهید عظیمی بابلسر برگزار شد بهزیستی استان کرمان با 19 ورزشکار قهرمانی کشور را کسب کرد .

آیدا جوادیان در دو میدانی رده سنی زیر 14 سال مدال طلا ،یاسمن شمشیر گردی در دومیدانی رده سنی زیر 18 سال مدال نقره ،سوگند ارچنگی در آمادگی جسمانی رده سنی زیر 14 سال مدال طلا ،ریحانه پژوهش در تنیس روی میز رده سنی زیر 18 سال مدال برنز ، نگین منگلیان در تنیس روی میز رده سنی زیر 14 سال مدال طلا ، حدیث علی بیگی در شنا رده سنی زیر 14 سال مدال نقره را کسب کردند.

 رحیمه تانوردی ،فاطمه شهسواری ،ساره فتح آبادی ،ناهید برخورداری ،ام البنین ریگانی ،مطهره حاتمیان ، معصومه حیدری ، الناز محمودی ، فاطمه محمودی در رشته والیبال رده سنی زیر 18 سال موفق به کسب مدال طلا شدند .