آیین بدرقه فرزندان پسر تحت حمایت بهزیستی استان کرمان با حضور مدیرکل ، معاون اجتماعی ، توانبخشی بهزیستی استان کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان : در آیین بدرقه فرزندان ورزشکار تحت حمایت بهزیستی به دوازدهمین جشنواره مسابقات فرهنگی – ورزشی بابلسر عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با آرزوی موفقیت برای ورزشکاران اعزامی گفت : فرزندان نه تنها در زمینه قهرمانی بلکه از نظر اخلاق نیز باید الگو و سرآمد باشند .

 مسابقات فرهنگی – ورزشی ویژه فرزندان پسر تحت حمایت بهزیستی با حضور 30 استان از تاریخ 4 تا 8 شهریور ماه سالجاری  در محل اردوگاه شهید عظیمی  بابلسر برگزار می شود .

در این دوره از مسابقات  فرهنگی – ورزشی بهزیستی استان کرمان 19 ورزشکار در رشته های فوتسال ، آمادگی جسمانی ، شنا ، دومیدانی ، تنیس روی میز در  رده سنی زیر 14 و 18 سال  ودر رشته شطرنج بدون رده سنی را به مسابقات اعزام کرد  .