مدیرکل مراکز امور توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه فرصت‌ها و ظرفیت‌های خوبی در سازمان بهزیستی وجود دارد گفت: بفرصت‌های استفاده از تجربیات  و دانش‌ بین‌المللی باید در حوزه بهزیستی بین استان‌های کشور توزیع شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، رامین رضایی امروز در نشست بررسی زمینه‌های همکاری تفاهم‌نامه ایران و آلمان در نشست تخصصی دبیران مناطق شش‌گانه سازمان بهزیستی کشور با تأکید براینکه سازمان بهزیستی دارای تجربیات زیادی در حوزه‌های مختلف است اظهار داشت:  سازمان بهزیستی علاوه بر اینکه آماده دریافت‌دانش‌ و تجربیات است  می‌تواند دانش‌ و تجربیات خود را به سایر سازمان‌های بین‌المللی در حوزه‌های مختلف اجتماعی منتقل کند.

وی با اشاره به اینکه فرصت‌ها و ظرفیت‌های خوبی در سازمان بهزیستی وجود دارد افزود: باید فرصت‌های استفاده از تجربیات و دانش‌ بین‌المللی در حوزه بهزیستی در بین استان‌های کشور توزیع شود.

مدیرکل مراکز امور توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سازمان بهزیستی در حوزه تعاملات به این نقطه رسیده که تبادل تجربیات بین‌المللی در آن انجام می‌شود گفت: ظرفیت‌های موسسه مردمی لبنز هلیفه برلین آلمان بعد از بازدید کمک خوبی بود که بتوانیم بخشی از تجارب این موسسه را در حوزه توانمندسازی معلولان در کشور اجرایی کنیم.

رضایی با بیان اینکه باید خروجی این تجربیات در کشور مشاهده شود تصریح کرد: اگر قرار است اتفاق جدیدی در حوزه توانمندسازی معلولان  در کشور رخ دهد باید در مسیر اهداف  سازمان بهزیستی باشد.

وی با بیان اینکه این نشست در راستای سیاست‌های استان‌ها و روابط بین‌المللی  تشکیل شده است خاطرنشان کرد: استفاده از  بازیدها از موسسه مردمی هیلفه برلین آلمان در بین  همه مدیران و کارشناسان استانی سازمان بهزیستی توزیع شود.