هم اکنون شش مرکز درمان اعتیاد دارای مجوز و تحت نظارت بهزیستی در جنوب استان کرمان فعال هستند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر نسرین دخت سدیر معاون امور پیشگیری بهزیستی استان با بیان مطلب فوق گفت : این شش مرکز شامل : 1 مرکز DIC  و درمان با متادون در شهر جیرفت و یک مرکز DIC در شهر کهنوج ،2 مرکز درمان اقامتی میان مدت (کمپ ) در شهرهای جیرفت و کهنوج و دو مرکز درمان سرپایی در شهر جیرفت هستند که خدمات درمانی و مشاوره ای جهت درمان اعتیاد را به مراجعه کنندگان جنوب استان کرمان ارائه می دهند. معاون امور پیشگیری بهزیستی استان  افزود : فعالیت این مراکز براساس ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر است .
دکتر سدیر خاطر نشان کرد : براساس ماده 15 ، درمان دراین مراکز بصورت مراجعه اختیاری و داوطلبانه انجام  می شود.
وی گفت : درمان اجباری براساس ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر صورت می گیرد که صدور تأسیس اینگونه مراکز در حیطه اختیارات دانشگاه علوم پزشکی ، نیروی انتظامی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر است و بهزیستی دراین راستا نقشی ندارد.
معاون امور پیشگیری اداره کل بهزیستی استان کرمان درخصوص ایجاد مرکز درمان اعتیاد با مجوز بهزیستی در تمامی شهرهای جنوب استان گفت : در صورت وجود متقاضی  واجد شرایط برابر دستور العمل و آیین نامه های موجود  ، مجوز فعالیت مراکز جدید در شهرهای فاقد مرکز درجنوب استان صادر خواهد شد.