چهارده پایگاه جمع آوری کمکهای مردمی و جذب حامی اداره کل بهزیستی کرمان در شبهای قدر با هدف جلب کمکهای مردمی در چهارده مکان برگزاری مراسم معنوی احیاء فعال هستند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، فریبا لشکری معاون مشارکتهای مردمی و دبیر ستاد ضیافت مهر رمضان در کرمان با بیان مطلب فوق گفت : دراین پایگاهها که بعد از اذان مغرب در مصلی امام علی شهر کرمان ، مساجد و تکایای اصلی محل برگزاری برنامه های شبهای قدر و مهدیه مسجد مقدس صاحب الزمان فعال و تا بعد از اذان صبح بکار خود ادامه می دهند.

علاوه بر جمع آوری کمکهای نقدی مومنین شب زنده دار ، نذورات و صدقات ، کارشناسان شرکت بیمه نوین به همراه مددکاران بهزیستی با معرفی طرح بیمه نامه کودکان آسمانی ، اقدامات لازم اولیه جهت جذب حامی برای اجرای بیمه آتیه کودکان بی سرپرست تحت حمایت بهزیستی را فراهم می نمایند.