تیم دو و میدانی مس سرچشمه رفسنجان  در مسابقات قهرمانی استان  برای انتخابی کشور شرکت نموده و توانست مقام اول تیمی این دوره از مسابقات را کسب کند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان پوریا پاریزی کسب مقام اول 100متر – مجتبی خلیلی کسب مقام اول پرتاب دیسک نشسته-مسعود رنجبر کسب مقام دوم پرتاب دیسک نشسته-حسین اکبری مقام اول پرتاب وزنه و همچنین مقام اول پرتاب نیزه امیر حسین پژمان کسب مقام اول پرتاب دیسک ایستاده و مقام دوم پرتاب وزنه نشسته-رضا برخه کسب مقام دوم پرتاب دیسک ایستاده و کسب مقام سوم پرتاب وزنه نشسته با مربیگری علی بیگلری