رئیس مرکز توسعه و پیشگیری بهزیستی کشور در سفر خود به کرمان نشست با مدیرکل ، معاونین و مسئولین بهزیستی استان کرمان گفت : حضور در استانهای به مسئولین در کشور کمک خواهد کرد تا با نزدیک شدن به لایه های اجرایی سازمان و آشنایی با مشکلات و مسائل هر شهرستان ،تحلیل و برنامه ریزی در سازمان بهتر و دقیق تر صورت گیرد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دکتر رضا زاده در سفر خود به استان کرمان که به همراه  معاونین دفاتر پیشگیری از معلولیت ها ، آسیب های اجتماعی ، اعتیاد و دفتر مشاوره و خدمات روان شناختی بهزیستی کشور با اشاره به مشکلات اعتباری و کمبود بودجه در سطح کشور افزود: تلاش ما بر این است تا با حضور در استانها و اشراف بر مشکلات هر استان ، با مدیریت صحیح بودجه موجود حداکثر استفاده را داشته باشیم.

وی انعکاس مشکلات خاص هر استان را لازمه برنامه ریزی جهت پوشش بودجه ای بهتر و موثرتر در طرحها و فعالیتها دانست و از مسئولین بهزیستی در استان کرمان خواست تا با اعلام اولویت های استان و مشکلات خاصی که در مناطق جنوب و شرق استان در مسایل پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، معلولیت ها ، اعتیاد و ارائه خدمات مشاوره روان شناختی وجود دارد سازمان بهزیستی کشور را برای برنامه ریزی بهتر و اختصاص اعتبار به این مناطق یاری نمایند.
دکتر رضا زاده قول مساعد داد تا اجرای برخی طرحها و برنامه ها ویژه جنوب استان کرمان و اختصاص اعتبار به این مناطق بهزیستی کرمان را جهت ارایه خدمات بیشتر و اقدامات پیشگیرانه یاری نماید.
در این نشست دکتر رضازاده رئیس مرکز توسعه و پیشگیری بهزیستی کشور و معاونین دفاتر پیشگیری از معلولیت ها ، آسیب های اجتماعی ، اعتیاد و دفتر مشاوره و خدمات روان شناختی کشور نیز پس از استماع سخنان مدیرکل ، معاونین و مشکلات هر حوزه برای اختصاص اعتبار بیشتر برای اجرای طرحهایی چون پیشگیری از معلولیت ها ، تجهیز خط مشاوره 1480 ، راه اندازی مراکز DIC (مراکز کاهش آسیب ) و برگزاری دوره های آموزشی مهارتهای زندگی ویژه گروههایی مانند فرزندان شبه خانواده و اقشار دیگر قول مساعد دادند.