مدیرکل و معاون امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور به همراه مدیرکل و معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان در سفر به شهرستان زرند از خانه کودک و نوجوان پسر نرجس خاتون زرند بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در  این بازدید سعید بابایی مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در دیدار با فرزندان خطاب به آنا گفت :  فرصت با هم بودن را غنیمت بدانید واز این فرصت برای یاری به  یکدیگر – همبستگی و پیشرفت استفاده نمایید و سازمان هم از گرو های همیاری که تشکیل می دهید حمایت می کند.

  وی در تشریح برنامه های دفتر امور کودکان و نوجوانان با تاکید بر ضرورت توانمندسازی فرزندان فزود : نوع همراهی و مشارکت خیرین و شرکای اجتماعی در کرمان قابل تحسین است که نشان دهنده  همکاری های تعریف شده می باشد.  

عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان در جریان بازدید مدیران سازمان از خانه کودک و نوجوان نرجس خاتون زرند با تاکید بر توانمندسازی و استقلال فرزندان گفت : با توجه به اینکه توانمندسازی و استقلال فرزندان از سیاست ها و برنامه های مهم سازمان بهزیستی است ، طرح ایجاد و گسترش خانه های کوچک در بهزیستی عملیاتی و اجرا  می شود.

گفتنی است در این بازدید مجتبی ایزدی مدیرعامل خیریه نرجس خاتون زرند برنامه و اقدامات انجام شده برای فرزندان را در این خانه تشریح کرد .