عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان ضمن بازدید از مدیریت بازنشستگی استان ، از کارکنان و مدیریت این صندوق به دلیل تعامل مناسب میان دو دستگاه تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی ادراه کل بهزیستی استان کرمان، این جلسه که  با حضور مدیر کل بهزیستی ،مدیر صندوق بازنشستگی استان،کارکنان صندوق بازنشستگی و نماینده اداره کل بهزیستی در امور بازنشستگان همراه بود ،صادق زاده همکاری و تعامل دو دستگاه را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت:شاهدیم که کارکنان شاغل مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگان بهزیستی استان از عملکرد صندوق بازنشستگی رضایت دارند.

وی با حساس عنوان کردن دوران بازنشستگی گفت :توجه به بازنشستگان و سالمندان  اهمیت زیادی دارد و با ایجاد امید در بین این قشر می توان ارز بیماری های این دوره علی الخصوص “دمانس”جلوگیری کرد

مدیر کل بهزیستی استان کرمان امید به زندگی را ضرورت زندگی سالمندی دانست و گفت: باید برای بازنشستگان و سالمندان جامعه وقت گذاشت و با رصد کردن نیاز ها وخواسته های آنان شرایط را برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان فراهم کرد .

خادمی مدیر بازنشستگی استان نیز ضمن تشکر از زحمات مدیرکل و کارکنان بهزیستی این دستگاه را در ردیف دستگاه هایی دانستند که بهترین همکاری را با صندوق بازنشستگی  دارد.

وی افزود:کارشناس بهزیستی  از همکاران فعال و پر تلاش هستند که ما ایشان را  از کارکنان خودمان         می دانیم.

 مدیر صندوق بازنشستگی توجه به وضعیت بازنشستگان را ضروری دانست و گفت : تلاش صندوق بازنشستگی توجه ویژه به پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان،پیگیری مطالبات درمانی ،فرهنگی و اجتماعی این قشر از جامعه  است.