عباس صادق زاده ظهر روز یکشنبه نهم اسفندماه 1394 در نشست تخصصی با پرسنل روابط عمومی بهزیستی استان کرمان گفت : تقویت ساختار روابط عمومی بهزیستی استان کرمان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است چراکه دنیای امروز دنیای مطالبه گری است و هیچ دلیلی برای چشم پوشی با کوتاهی در پاسخگویی به مطالبات پذیرفته نیست . در این دوران مدیریتی فعالیتهای بهزیستی کرمان با تعامل و همکاری روسا و کارشناسان سراسر استان رشد و سرعت داشته است و انعکاس این حرکتهای علمی ، حرفه ای و تخصصی بر عهده روابط عمومی است

وی ارتقاء و به روز رسانی سایت بهزیستی کرمان – انعکاس فعالیتها در رسانه ملی ، مطبوعات و روزنامه های محلی و ملی و خبرگزاریها – نشر و توزیع نگاه فرهنگی ، هنری در سطوح غیردولتی و دولتی بهزیستی و گروه های هدف – تشکیل و حمایت از انجمن غیردولتی با حضور کارشناسان و نخبگان فرهنگی و هنری استان از اهم انتظارات مطرح نمود و گفت : اشکالات در روابط عمومی بهزیستی کرمان ، فردی یا وابسته به کارشناسان نیست بلکه این اشکالات از فقدان برنامه ناشی می شود

مدیرکل بهزیستی استان در خاتمه با تاکید بر تدوین برنامه زمانبندی ، یادآورشد : سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه روابط عمومی ، پاسخگویی به مطالبات درون سازمانی و برون سازمانی را تحقق می بخشد
در ادامه محمد علی بصیریان کارشناس روابط عمومی با بیان برخی از مشکلات گفت : با توجه به حجم و تنوع فعالیتهای بهزیستی روابط عمومی تلاش نموده و تلاش خواهد کرد مطابق با سطح انتظارات و توقعات سازمانی حرکت نماید
در ادامه افسانه قاضی زاده در سخنانی گفت : روابط عمومی فعلی نتیجه تلاش و همت همه همکارانی است که از سالهای گذشته در این بخش فعالیت نموده اند و البته روابط عمومی در حال حاضر در مسیر همواری  قرار گرفته که با وجود کارشناسان سخت کوش و علاقمند در این حوزه ، با تدوین یک برنامه هدفمند میتواند از فعالیتها و خدمات تخصصی ، حرفه ای بهزیستی در سطح جامعه انعکاس و بازتاب شایسته ای داشته باشد