عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان : یکشنبه 9 اسفندماه سالجاری با حضور در حوزه معاونت امور اجتماعی با معاون و کارشناسان این حوزه دیدار و گفت و گو نمود
عباس صادق زاده ضمن ابراز خرسندی از شکل گیری این دیدارها در سخنانی گفت : علاوه بر دیدار و احوالپرسی دراین جلسات مسائل کاری بررسی و برای انجام امور هم اندیشی و هماهنگی می شود چراکه ذات انسانها بر مبنای دوستی ، الفت و مهربانی پایه ریزی شده است و برگزاری این جلسات دوستانه کاری نتایج خوبی در بر خواهد داشت و کارشناسان انتظاراتشان بر آورده خواهد شد اگر برای مسائل اجتماعی از هر نوع و جنس برنامه مدون داشته باشند

مدیر کل بهزیستی استان کرمان صداقت ، صراحت و شفافیت را لازمه خدمت اجتماعی موثر دانست و گفت :اگر این معیارها برای کارشناسان درونی شده باشد
ایشان منطق ، عقلانیت و پرهیز از حاشیه آفرینی و تشنج و اغراق را از ویژگیهای شخصیتی معاون امور اجتماعی ذکر کرد و گفت : البته در این دوره مدیریتی وجود چنین مدیرانی در بهزیستی کرمان لازم و شایسته است

وی خطاب به کارشناسان حوزه اجتماعی بعنوان یک حوزه پویا و فعال گفت : من و شما بعنوان سکانداران  حوزه مسائل اجتماعی به نسبت سایر افراد حقیقی و حقوقی نقش جدی و تاثیرگذاری در کاهش و کنترل آسیب ها و مشکلات اجتماعی داریم . بنابراین اگر سازمان بهزیستی مهم باشد مهمترین جایگاهش حوزه اجتماعی است
عباس صادق زاده با تشبیه حوزه اجتماعی به کورتکس مغز یادآور شد : مغز به خودی خود و بدون وجود کورتکس کارایی ندارد حوزه اجتماعی بعنوان یک برنامه ریز مسائل اجتماعی باعث پویایی سازمان می شود و توسعه اجتماعی شکل نمی گیرد مگر با برنامه ریزی بنابرین تدوین و ارائه برنامه به تناسب شرایط جغرافیایی ، اجتماعی و فرهنگی استان از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب وظیفه شما کارشناسان است