مدیرکل و اعضاء شورای معاونین بهزیستی استان کرمان در آستانه تولد حضرت علی (ع ) و روز پدر و مددکار با مدیرکل صدا و سیما مرکز کرمان دیدار و گفتگو نمودند

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این دیدار عباس صادق زاده ضمن تبریک ولادت با سعادت مولی الموحدین علی (ع) و روز پدر و مددکار گفت: این مناسبت ارزشمند ، بهانه ای شد تا برای عرض تبریک و برقراری تعاملات بیشتر در حوزه مسائل اجتماعی که امروزه دغدغه نظام و به ویژه مقام معظم رهبری می باشد نحوه همکاریهای بیشتر را بررسی نماییم
مدیرکل بهزیستی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت : گرچه مددکاری ویژه سازمان بهزیستی و سایر سازمانهای متولی مسائل اجتماعی است اما همه مسوولین نظام نگاه مددکارانه به امور تحت امر خود دارند که اگر چنین نگاه خیرخواهانه ای وجود نداشت بسیاری از امور انجام نمی شد
عباس صادق زاده نوع نگاه حاکم بر صدا و سیمای کرمان را کمتر از نگاه مددکاری حاکم بر بهزیستی ندانسته و بر تعامل و هم افزایی برای مشارکت در دستگیری از نیازمندان جامعه تاکید نمود و گفت : با توجه به تغییرات اجتماعی ، نیازمندی نیز تعریف متفاوتی پیدا نموده است امروزه سلامت روانی – اجتماعی خانواده و جامعه به دلیل همین تغییرات اجتماعی دستخوش تهدید و آسیب شده است وماموریت مددکاری سازمان بهزیستی اقتضا می کند برای تامین و ترویج سلامت در جامعه ، مددکاران اجتماعی نگاهی عالمانه وتاثیر گذار به مسائل اجتماعی داشته باشند و بی شک رسانه ملی میتواند حامی و مددکار شایسته ای برای ترویج فرهنگ سلامت در جامعه باشد و هرگاه این نگاه با نگاه برنامه سازان و تهیه کنندگان برنامه ها در رسانه ملی تلفیق شود منشاء اثرات ماندگاری در بهبود کیفیت زندگی مردم و در نتیجه ارتقاء سلامت روانی – اجتماعی آنان خواهد شد
در ادامه این دیدار احمد علیرمضانی مدیرکل صدا و سیما استان کرمان گفت : ورود به عرصه های زندگی اجتماعی افراد جامعه از جمله ورود به عرصه های بهزیستن آنان وظیفه ذاتی صدا و سیما می باشد و صدا و سیما بعنوان رسانه ملی و نماینده افکار عمومی تاثیر بسزایی در جامعه دارد چراکه ضریب نفوذ و رضایتمندی از رسانه ملی دو شاخص ارزیابی مهم است که صدا و سیمای مرکز کرمان در این دو شاخص از امتیاز ویژه و قابل قبولی برخوردار می باشد
وی در ادامه اظهار داشت : به هر حال انگیزه های شخصی و سازمانی بیشماری برای ورود به مباحث اجتماعی وجود دارد و امیدواریم در یک تفاهم دو جانبه بتوانیم ورود و تاثیر شایسته ای در موضوعات و آسیبهای اجتماعی داشته باشیم
در ادامه این جلسه نحوه همکاری های دوجانبه بررسی و تصمیم گیری و برنامه ریزی به جلسات تخصصی تر بعدی موکول شد