در اجرای برنامه هشتم دوره دوم برنامه” جامع اصلاح نظام اداری ارتقای پاسخگویی ، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری موضوع مصوبه شورای عالی اداری در  بخشنامه 11  بندی ، ابلاغ شده از سوی  وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به دستگاههای زیر مجموعه وزارتخانه ، بند چهارم بخشنامه تحت ” عنوان شناسایی مصادیق تعارض منافع در دستگاه ها و ارائه راهکارهای مدیریت آن ” موضوعی است که سازمان بهزیستی کشور در قالب بخشنامه ها یی بر اجرا و تحقق این بند تاکید دارد . با توجه به اهمیت این موضوع که یکی از مصادیق تحقق سلامت اداری است ، واحد خبر روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در گفت و گو با مدیرکل بهزیستی کرمان به این مهم ، ضرورت ها و باید ها و نباید ها پرداخته که در ادامه این گفت و گو را با هم می خوانیم .

* بخشنامه مدیریت تضاد منافع سازمان بهزیستی از چه نوع بخشنامه های سازمانی است و چه اهدافی را دنبال می کند

قانون سلامت اداری مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی ، برنامه هشتم دوره دوم برنامه جامع اصلا ح نظام اداری ارتقاء پاسخگویی ، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از جمله قوانین و برنامه هایی هستند که در قالب کمیته ها و کمیسیون های مختلف اسنادی هستند برای تحقق سلامت اداری و البته شناسایی مصادیق تعارض منافع در مجموعه های دولتی و ارائه راهکارهای مدیریت این تضاد یکی از ابزار تحقق سلامت اداری است . در تعاریف علمی تعارض منافع با فسا یکی نیست بلکه نوعی حیرانی بین منافع شخص و عمومی محسوب می شود . بنابراین این بخشنامه از بخشنامه های با رویکرد خاص است که باید هدفی چون تحقق منافع عمومی را دنبال کند و به این سردرگمی پاسخ دهد .

* صدور این بخشنامه به لحاظ سازمانی حفظ منافع چه گروه هایی از سازمان را تضمین می کند؟

در نگاه اول این بخشنامه به صورت عام منافع عموم را در نظر دارد و بصورت خاص توجه اساسی و اصلی آن بر منافع جامعه هدف است ولی به نظرم تحقق سلامت اداری با هر شیوه ای به ویژه با شیوه مدیریت تضاد منافع برون رفتی است از سرگردانی بین منافع خصوصی و عمومی و نفع آن بیش از همه به مدیران وکارکنان در سازمان ها و ادارت می رسد چراکه کارکنان دولت در هر سطوحی وقتی در معرض آموزش ، آگاهی و ارزیابی قرار گیرند علاوه بر اینکه از سردرگمی خارج می شوند خودشان مسیرهای برون رفت را تعریف می کنند یا از مسیرهای برون رفت تعریف شده استفاده می کنند که در این صورت منافع شامل همه خدمت گیرندگان سازمان ، مدیران ، کارکنان و شرکای اجتماعی می شود . شفافیت ، پاسخگویی را در پی دارد و به اعتماد اجتماعی منجر می شود.

* بنابراین منظور شما این است که صدور چنین بخشنامه ای مقابله نیست ، بلکه مواجهه با رویداد یا واقعیتی است که ممکن است در هر مجموعه ای سازمانی و غیر سازمانی اتفاق بیفتد؟ 

بله ، بنده به عنوان یک کنشگر مسائل اجتماعی و به عنوان یک مسئولی که سالها است در مجموعه ای چون بهزیستی کار می کنم چنین اعتقادی دارم  

* در بهزیستی استان کرمان چه اقداماتی برای اجرایی شدن این بخشنامه پیش رو دارید؟

در بخشنامه ای که از وزارتخانه  به ما ابلاغ شده ، بر 11 عنوان تاکید دارد که یکی از این عنوان ها مدیرت تضاد منافع است اما در بخشنامه ابلاغی سازمان بهزیستی کشور در موضوع مدیریت تضاد منافع محور های تعیین شده است که البته به نوعی در گذشته نیز وجود داشته اما در اولین گام تحقق این بخشنامه ، سازمان بهزیستی به مراکز و مجوز های صادر شده پرداخته است . به هرحال تشکیل منظم و مداوم کمیته های سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم در بهزیستی کرمان از سال های گذشته وجود داشته و با صدور این ابلاغیه همچنان این کمیته وظیفه اجرای مدیریت تضاد منافع را بر عهده دارد که به همکاران عضو این کمیته توصیه شده است در ساختاری متفاوت و با رعایت همه جوانب قانونی ، شرعی و اخلاقی تحقق مقاد بخشنامه را پیگیری کنند