همایش مدیران عامل خانه های کودکان و نوجوانان و روسای ادارات بهزیستی شهرستان ها با حضور سعید بابایی مدیرکل امور کودکان و نوجوانان– احمد خاکی معاون دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور – مجتبی موسوی مشاور حقوقی و قضایی معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور  – مدیرکل و معاون بهزیستی استان کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان در این همایش با بیان اینکه همراه با اجرای برنامه های توسعه ای  هر کشور ، پی آمدهای اجتماعی را نیز شاهد هستیم ، اظهار داشت : هرگونه اقدام  برای توسعه یک جامعه همانگونه که نتایج و آثار مثبت به همراه دارد ممکن است جنبه های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و حتی سیاسی یک جامعه را نیز تحت تاثیر قرار دهد .

وی داشتن برنامه های مدیریتی  و تدبیر پیشگیرانه برای جامعه در حال توسعه را ضروری توصیف کرد و افزود:  یکی از رخدادهایی که جامعه با آن درگیر می شود ، نابسامانی و گسست خانوادگی است که حاصل آن فرزندان بی سرپرست ، بدسرپرست و رها شده است .

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه در جنبه های پیشگیرانه ضعیف عمل کرده ایم گفت : اگر قبل از  وقوع این رخدادها رویکرد پیشگیرانه را در برنامه های و اقدامات رعایت کنیم ، نه تنها هزینه های تحمیل شده بر دولت کاهش می یابد بلکه خانواده با پذیرفتن مسولیت هایش انسجام خود را حفظ می کند .

ایشان با انتقاد از اینکه دولت ،  جانشین خانواده شده است ؛ افزود : با وسعت خیرخواهانه ای که در استان کرمان وجود دارد 62 مرکز به عنوان خانه های  کودکان و نوجوانان به همت و حمایت خیرین اداره می شود و 4000 کودک بی سرپرست و بدون سرپرست موثر در این خانه ها و خانواده های جایگزین پذیرش و مراقبت شده اند اما افتخار آن است که در قالب برنامه های پیشگیرانه مرکزی نداشته باشیم و فرزندان از ابتدا به خانواده سپرده شوند.

صادق زاده جایگاه مددکاری در جامعه حتی در سازمان بهزیستی کشور را که تنها سازمان خواستگاه مددکاری است ، خالی دانست و اظهار داشت :اقدامات مددکاری علمی وتخصصی همگام با برنامه های پیگشیرانه علاوه بر اینکه نرخ 85درصدی بد سرپرستی را کاهش می دهد باعث می شود فرزندان بی سرپرست و بدون سرپرست موثر در خانواده پذیرش شوند .