مدیرکل بهزیستی استان کرمان به همراه معاون امور اجتماعی بهزیستی و حجت الاسلام ربانی عضو شورای شهر کرمان و معاون فنی بهزیستی کرمان  از مرکز شبه خانواده دختران عاطفه و بنیاد خیریه فرهنگی و تربیتی صنعتی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان به همراه عباس بلندی معاون امور اجتماعی و حجت الاسلام ربانی و معاون فنی اجرایی بهزیستی کرمان از بخش های مختلف مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مرکز شبه خانواده دختران عاطفه و بنیاد خیریه صنعتی بازدید کردند.

در این بازدید عضو شورای شهر به بیان داستان و خاطرات انقلاب  برای  کودکان این مرکز پرداخت.

بیش از 92 سال از قدمت بنیاد خیریه فرهنگی و تربیتی حاج علی اکبر صنعتی می گذرد در حال حاضر 131 پسر و 89 دختر در پنج مرکز در شهرستانهای کرمان و بم در این مراکز نگهداری می شوند که هزینه ها مراقبت – آموزش و زندگی فرزندان  توسط خیرین و بهزیستی کرمان پرداخت می شود.حدود چند صد پزشک و مهندس و خادم دیگر از مرکز صنعتی به جامعه تحویل شده است .

 

انتهای پیام/