به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ، عباس صادق زاده  مدیرکل بهزیستی در جریان بازدید معاون اموراجتماعی و جانشین دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از خانه کودکان و نوجوانان آشیانه علی (ع) با بیان اینکه برنامه های حمایت گیری از فرزندان بی سرپرست و بدون سرپرست موثر در خانواده طرحی شده گفت :  در برنامه 5 ساله آینده بهزیستی استان این مراکز نگهداری کاهش می یابند

ایشان  با توضیح اینکه کاهش مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان با موانع بسیار فرهنگی – اجتماعی و دیدگاههای فردی رو به رو است ; گفت : در بهزیستی استان کرمان بدون اینکه قصد بی توجهی یا مقابله با این موانع را داشته باشیم آنان را مدیریت می کنیم

وی وابسته نمودن فرزندان به دولت را یک ضعف و آفت توصیف کرد و عنوان نمود: جمعیت کودکان در استان کرمان به نسبت کشور حدود 3/4 % است در حالیکه با 61 مرکز نگهداری فرزندان بی سرپرست و بدون سرپرست موثر 16% جمعیت کودکان مراکز کشور در مراکز کرمان پذیرش شده اند

صادق زاده در توضیح مراحل کاهش مراکز نگهداری گفت : در مرحله اول با ایجاد خانه های کوچک ‘ این خانه های مراقبتی را از حالت اداری خارج نموده و در مراحل بعدی  به تناسب فرزندان مقیم در خانه مددکاران و روانشناسان وظیفه بازپیوند فرزندان به خانواده را برعهده دارند

لازم به ذکر است خانه کودکان و نوجوانان آشیانه علی (ع) بعد از زلزله دی ماه 1382 با دریافت مجوز از سازمان بهزیستی وظیفه مراقبت و نگهداری فرزندان بی سرپرست و بدون سرپرست صلاحیت دار را بر عهده گرفت .

این مرکز در دو بخش پسران و دختران در حال حاضر به 30 نفر از این فرزندان خدمات مراقبتی – فرهنگی – آموزشی – تربیتی ارائه می دهد .

مرکز آشیانه علی که با حمایت خیرین اداره می شود بر اساس سیاست های  بهزیستی استان کرمان حمایت از فرزندان در خانواده را در دستور کار خود دارد .