به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده در آیین افتتاح کارگروه مدیریت عملکرد منطقه دو کشور با بیان اینکه تغییر رویکرد سازمان بهزیستی کشور از  بازرسی به مدیریت عملکرد شیوه نو و متفاوتی است ؛ افزود: بازرسی مفهومی است که در فرآیندهای سازمان نهادینه شده است و تثبیت رویکرد جدید زمان بر و سخت است.

صادق زاده با اشاره به اینکه ترس از بخش های نظارتی چون حراست و بازرسی باعث شده ، مسیر درست نظارت طی نشود ؛ اظهار داشت : حراست و بازرسی وظیفه آگاهسازی و هدایت افراد قانون شکن و متخلف را بر عهده دارند که متاسفانه این وظیفه به درستی انجام نشده است.

وی با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه مخاطبین سازمانی اعم از کارکنان ، مراجعین و گروه های تحت حمایت به مراجعی چون بازرسی و حراست ، یادآور شد: کارشناسان استانی بهترین افرادی هستند که می توانند با ارائه نظرات تخصصی و کاربردی در تغییر رویکرد مخاطبین نقش بسزایی داشته باشند.

ایشان ایجاد ساز و کار برای جلوگیری از فساد اداری را در دفاتر مدیریت عملکرد بهزیستی استان ها که به طور مستقیم با امور اجرایی سر و کار دارند قابل تولید و طراحی دانست و گفت : با علمی کردن فرآینده های نظارتی در سطح سازمان پیشگیری از فساد اداری و ارتقاء سلامت سازمانی امکان پذیر است.

صادق زاده با ذکر این نکته که برخورد و رفتارهای قهری با فساد اداری و بی اخلاقی های سازمانی چاره ساز نیست ؛ اظهار داشت : در بسیاری از شرایط نبود دستور العمل ها اجرایی مشخص و یا ضعف در اطلاع رسانی از مفاد قانونی و ضوابط اداری با عث تهدید سلامت اداری می شود که برای پیشگیری باید اطلاع رسانی ، شفاف سازی ، آموزش و اصلاح و بازنگری دستور العمل های و ضوابط نامه های اجرایی انجام شود تا از بی اخلاقی و فساد سازمانی پیشگیری شود.