مدیرکل بهزیستی استان کرمان به همراه کارشناس گروه نظارت و ارزیابی سازمان بهزیستی کشور با مددجویان و معلولین دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دومین جلسه ملاقات عمومی مدیرکل بهزیستی کرمان در دفتر پذیرش و هماهنگی برگزار شد .

در این جلسه که تعداد 15 نفر از مددجویان و معلولین حضور داشتند ، مدیرکل بهزیستی استان کرمان به درخواست های مددجویان و معلولین رسیدگی کرد.

با توجه به درخواست های معلولین مبنی بر مستهلک شدن وسایل کمک توانبخشی در مدت زمانی کوتاهی بعد از دریافت وسایل ، عباس صادق زاده در دیدار حضوری با کارشناسان حوزه توانبخشی بر بررسی دلایل استهلاک وسایل کمک توانبخشی به ویژه ویلچر و ارائه گزارش کارشناسی  تاکید کرد.