جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان با حضور مدیر کل بهزیستی استان کرمان ، مدیر کل امور شهری استانداری ، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مدیر کل راه و شهرسازی ، معاون بنیاد مسکن  و رئیس اداره مسکن بنیاد شهید و سایر اعضاء در محل استانداری کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان : عباس صادق زاده با اشاره به موفقیت های معلولین و جانبازان در بسیاری از زمینه های فرهنگی – ورزشی و اجتماعی  در جامعه ، گفت : معلولین و جانبازان به عنوان  شهروند باید از حقوق شهروندی خود از جمله مناسب سازی معابر و اماکن عمومی برخوردار شوند و برای مناسب سازی باید برنامه های عملیاتی طراحی شود .

وی با بیان اینکه  ایجاد انگیزه برای  ورود هرچه بیشتر معلولین و جانبازان در عرصه های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی از حقوق اصلی آنان است ؛ اظهار داشت : بدون فراهم کردن شرایط برای حضور این گروه ، بی شک تحقق  بخشی از سلامت اجتماعی جامعه امکان پذیر نیست .

زیوری مدیر کل امور شهری  استانداری، با تاکید بر اینکه مناسب سازی مختص معلولین و جانبازان نیست ؛  اظهار داشت : فضاهای شهری و عمومی باید برای عموم  مردم و رفاه حال معلولین  و جانبازان و استفاده از امکانات شهری مناسب سازی شود.

وی با تاکید بر رعایت شاخص های مناسب سازی در سا خت وسازی های جدید اداری ، خاطر نشان کرد :  به دلیل پرتردد بودن  و بافت  قدیمی مرکز شهر ،  شهرداری ها برای رفاه حا ل عموم به ویژه معلولین موظف به اجرای اصول مناسب سازی در ساخت و سازها هستند .

در ادامه هریک از سازمان های عضو به بیان اقدامات انجام شده در زمینه مناسب سازی فضای های اداری و ساخت و سازهای شهری پرداختند .