جلسه کمیته فرهنگی – پیشگیری از اعتیاد شورای مبارزه با مواد مخدر با حضور اعضاء در محل سالن ارشاد بهزیستی استان کرمان برگزار شد

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان د رابتدای این جلسه عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی و رییس کمیته فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک اعیاد گذشته و فرارسیدن سال جدید تحصیلی در سخنانی گفت : آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مراکز آموزشی فرصت مناسبی است که تفکر پیشگیری از اعتیاد را در این مراکز گسترش دهیم
رییس  کمیته فرهنگی – پیشگیری از اعتیاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت اجرایی نمودن دستورالعمل ها و بخشنامه های سازمانی گفت : بدیهی است که اقدامات لازم برای اجرایی شدن دستورالعمل های ابلاغی انجام می شود اما باید بر اساس شرایط بومی و منطقه ای برنامه ها و طرح های پیشگیرانه در موضوع آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد طراحی وعملیاتی گردد
عباس صادق زاده در ادامه با اشاره به تجربه بهزیستی در اجرای طرح های پیشگیری از معلولیت زایی و اختلالات ژنتیک گفت : به گواه آمار و مستندات و با همکاری های بین بخشی موفقیت در اجرای این طرح رشد چشمگیری داشته که از تجربه بومی سازی میتوان در پیشگیری از معلولیتها استفاده نمود
مدیرکل بهزیستی استان کرمان در ادامه گفت : برنامه عملیاتی تدوین شده توسط کارشناسان دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی دارای شرح وظائف و برنامه زمانبندی است که هر سازمان عضو باید در اجرای این برنامه یک تسهیلگر معرفی نماید که البته وظیفه آموزش و آماده سازی این تسهیلگر بر عهده ما است
رییس کمیته فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد در خاتمه با اشاره به محورهای 11 گانه سیاست های کلی ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اظهار امیدواری نمود که بر اساس برنامه های منطقه ای و بومی محیط های مختلف از برنامه های پیشگیرانه منتفع شوند
در ادامه حسین چناریان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با تبریک اعیاد گذشته و گرامیداشت هفته دفاع مقدس با اشاره به سیاستهای ابلاغ شده گفت : در موضوع پیشگیری هدف اصلی مصون سازی آحاد جامعه از پی آمدهای اعتیاد می باشد
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در ادامه مصون سازی خانواده ، مراکز آموزشی و محیط های کاری اعم از صنعتی – اداری – نظامی و انتظامی را بهترین فرصت برای توسعه برنامه های پیشگیرانه ذکر کردو گفت : بومی سازی و تمرکز زدایی از دیگر اهداف برنامه های پیشگیرانه می باشد که با اجرای این برنامه ها به ویژه در مراکز آموزشی اعم از مدارس و دانشگاهها که بیشترین اعتبارات به این مراکز اختصاص داده شده است گامهای موثری در مسیر کاهش نرخ شیوع اعتیادو سایر آسیبهای اجتماعی برداشته می شود