مدیرکل و معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان  با حضور در نشست صمیمی کانون کلینیک های مددکاری که به مناسبت روز مددکار و به همت این کانون برگزار شده بود با مددکاران دیدار و گفت و گو نمودند

عباس صادق زاده  ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع اعضاء کانون کلینیکهای مددکاری در  سخنانی گفت: شرایط اجتماعی فعلی ایجاب می نماید مددکاران بعنوان متخصصین مباحث اجتماعی در حوزه مسائل اجتماعی به ویژه آسیبها ، حضور علمی ، تخصصی و موثرتری  داشته باشند  لذا تشکیل کانون قدم مؤثر و ارزشمندی در منسجم نمودن فعالیتهای اجتماعی برپایه برنامه ریزی علمی و فعالیتهایی مؤثر و ماندگار در سطح جامعه  می باشد چراکه  به تصریح ذکر شده در قرآن کریم هیچ تغییری در وضعیت یک اجتماع روی نخواهد داد مگر زمانی که افراد جامعه خود خواهان تغییر باشند و برای ایجاد آن تلاش نمایند.
مدیر کل بهزیستی  در خاتمه با تاکید بر داشتن نگاه علمی و تخصصی به موضوعات اجتماعی جامعه به تناسب وضعیت موجود گفت : متخصصین حقیقی و حقوقی می توانند نه در کنار دولت بلکه پیشروتر از سازمانهای دولتی در مسیر ارتقاء سلامت اجتماعی گامهای موثری بردارند و  از کانون کلینیک های مددکاری انتظار داریم که با برنامه علمی در حوزه مسائل اجتماعی ورود نماید