جشن میلاد حضرت امام حسن مجتبی (ع) با حضور پرسنل و فرزندان موسسه خیریه مشیز در محل تالار کاخ برگزار شد بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده با حضور در این مراسم گفت : شیوع آسیبهای اجتماعی درجامعه نتیجه کمرنگ شدن مسئوولیت اجتماعی در بین مردم است اما موسسه خیریه مشیز با انجام مسئوولیتهای اجتماعی دغدغه بهزیستی را کاهش داده است.

مدیرکل بهزیستی در ادامه گفت : موسسه خیریه مشیز درراستای انجام مسئوولیت اجتماعی گام های مؤثری برداشته است و استان کرمان به وجود چنین مؤسسات و خیرین افتخار می نماید که با تکیه بر کمک های مردمی و با کمترین وابستگی به دولت به شایستگی به فرزندان خدمت می نماید.